198

Polyakova Veronika

date of birth
Nov. 1, 1990
id
209666
location
Volgodonsk
gender
female
back

Polyakova Veronika

date of birth
Nov. 1, 1990
id
209666
location
Volgodonsk
gender
female
Meet # Category Weight Age S B D Total Division
Federation Year Date Location
Volgodonsk Open Championship “Bolshaya Izluchina”
1
60 57.80 O 92.5
57.5
112.5
262.5
raw
ROP 2020 16 feb Volgodonsk