Steel character III

Added by
KatyaSheveleva 6 may
Editor
KatyaSheveleva 6 may
Men
Name Age YOB Location Weight S1 S2 S3 S B1 B2 B3 B D1 D2 D3 D Total Points Trainer
Category 44 kg
1
Shikhov Dmitriy T0 2014 Omutninsk 28.60 20.0
30.0
30.0
30.0
30.0
20.0
25.0
25.0
20.0
20.0
20.0
25.0
30.0
30.0
30.0
80.0
192.21 Мечев Илья
Category 67.5 kg
1
Shilov Danil T3 2003 Omutninsk 64.20 130.0
140.0
145.0
140.0
140.0
85.0
90.0
95.0
90.0
90.0
160.0
170.0
175.0
175.0
175.0
405.0
326.35 Воронов Дмитрий
1
Kalinin Evgeniy M2 1973 Kirov 63.60 115.0
122.5
115.0
115.0
85.0
90.0
90.0
85.0
85.0
160.0
175.0
182.5
175.0
175.0
375.0
321.30
Category 75 kg
1
Zyabko Maksim T2 2005 Lesnoy 74.50 150.0
160.0
170.0
170.0
170.0
112.5
117.5
120.0
120.0
120.0
160.0
170.0
175.0
170.0
170.0
460.0
347.21 Бикинас Михаил
2
Dyakov Mikhail T2 2005 Omutninsk 74.00 75.0
75.0
80.0
80.0
80.0
75.0
80.0
80.0
80.0
80.0
115.0
120.0
120.0
120.0
280.0
203.08
Category 100 kg
1
Merkuchev Aleksandr M4 1964 Omutninsk 100.00 185.0
190.0
195.0
195.0
195.0
140.0
145.0
150.0
145.0
145.0
195.0
200.0
205.0
205.0
205.0
545.0
446.90
Absolute
Men
Name Result Weight Points
Subteen
1
Shikhov Dmitriy 80.0 28.60 192.21
Teen 2
1
Zyabko Maksim 460.0 74.50 347.21
2
Dyakov Mikhail 280.0 74.00 203.08
Teen 3
1
Shilov Danil 405.0 64.20 326.35
Masters 2
1
Kalinin Evgeniy 375.0 63.60 321.30
Masters 3
1
Merkuchev Aleksandr 545.0 100.00 446.90