The Bashkortostan Championship

Added by
KatyaSheveleva 13 may
Editor
KatyaSheveleva 13 may
Women
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points
Category 67.5 kg
1
Ryabova Mariya J 2001 Salavat 61.00 30.0
30.0
45.0
30.0
55.0
33.02
Category 75 kg
1
Khamitova Rozalina O 1983 Salavat 70.00 30.0
32.5
35.0
32.5
32.33
Men
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points
Category 52 kg
1
Rakhmatullin Rustam T1 2006 Salavat 51.90 50.0
55.0
60.0
60.0
62.5
59.00
Category 60 kg
1
Skryabnev Anton T2 2004 Salavat 60.00 75.0
80.0
85.0
85.0
72.50
Category 67.5 kg
1
Galiullin Radmir T2 2003 Salavat 66.50 100.0
107.5
107.5
100.0
78.04
Category 75 kg
1
Derevyashkin Aleksandr O 1988 Salavat 74.50 117.5
122.5
125.0
125.0
89.49
2
Galyautdinov Rustam O 1986 Salavat 71.00 70.0
80.0
90.0
90.0
66.73
Category 82.5 kg
1
Kozhukhovskiy Evgeniy O 1995 Saratov 81.55 100.0
100.0
110.0
110.0
115.0
74.18
Category 90 kg
1
Chadaev Aleksandr O 1989 Ulyanovsk 90.00 120.0
130.0
140.0
140.0
142.5
89.38
Absolute
Women
Name Result Weight Points
Junior
1
Ryabova Mariya 30.0
55.0
61.00 33.02
Open
1
Khamitova Rozalina 32.5 70.00 32.33
Absolute
Men
Name Result Weight Points
Teen 1
1
Rakhmatullin Rustam 60.0
62.5
51.90 59.00
Teen 2
1
Galiullin Radmir 100.0 66.50 78.04
2
Skryabnev Anton 85.0 60.00 72.50
Open
1
Derevyashkin Aleksandr 125.0 74.50 89.49
2
Chadaev Aleksandr 140.0
142.5
90.00 89.38
3
Kozhukhovskiy Evgeniy 110.0
115.0
81.55 74.18
4
Galyautdinov Rustam 90.0 71.00 66.73