The Titans Power

Added by
KatyaSheveleva 11 apr
Editor
KatyaSheveleva 11 apr
Women
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points Trainer
Category 52 kg
1
Vavilova Ekaterina O 1987 Divitrovgrad 49.80 52.5
55.0
55.0
52.5
67.65 Зотов А.
1
Bityukova Olga M1 1974 Ulyanovsk 50.80 40.0
45.0
47.5
47.5
66.07 Камаляев В.
Category 56 kg
1
Gorozhanina Olga O 1983 Ulyanovsk 56.00 45.0
50.0
52.5
50.0
58.83
Category 60 kg
1
Nazarova Rina O 1987 Respublika Tatarstan 58.50 42.5
45.0
47.5
45.0
51.17
Men
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points Trainer
Category 75 kg
1
Vlasov Aleksandr J 1998 Dalnegorsk 69.90 145.0
150.0
152.5
150.0
112.53
Category 82.5 kg
1
Premel Ivan T2 2003 Ulyanovsk 81.70 115.0
120.0
130.0
120.0
80.87
1
Aryabkin Aleksey O 1988 Ulyanovsk 81.40 130.5
135.0
137.5
137.5
92.87
2
Glukhov Andrey O 1982 Ulyanovskaya oblast 82.00 115.0
130.0
130.0
115.0
77.33
Category 100 kg
1
Filatov Aleksej T2 2002 Divitrovgrad 99.00 110.0
115.0
120.0
115.0
70.28 Лагутин Е.
1
Lagutin Evgeniy O 1988 Divitrovgrad 97.60 140.0
150.0
157.5
157.5
96.82
2
Repin Dmitriy O 1987 Ulyanovsk 98.80 125.0
130.0
132.5
132.5
81.04
3
Patrin Vladimir O 1995 Ulyanovsk 94.40 115.0
125.0
130.0
125.0
77.98
Category 110 kg
-
Butuzov Sergey M1 1981 Ulyanovskaya oblast 109.40 152.5
152.5
152.5
0.00
Absolute
Women
Name Result Weight Points
Open
1
Vavilova Ekaterina 52.5 49.80 67.65
2
Gorozhanina Olga 50.0 56.00 58.83
3
Nazarova Rina 45.0 58.50 51.17
Masters 1
1
Bityukova Olga 47.5 50.80 66.07
Absolute
Men
Name Result Weight Points
Teen 2
1
Premel Ivan 120.0 81.70 80.87
2
Filatov Aleksej 115.0 99.00 70.28
Junior
1
Vlasov Aleksandr 150.0 69.90 112.53
Open
1
Lagutin Evgeniy 157.5 97.60 96.82
2
Aryabkin Aleksey 137.5 81.40 92.87
3
Repin Dmitriy 132.5 98.80 81.04
4
Patrin Vladimir 125.0 94.40 77.98
5
Glukhov Andrey 115.0 82.00 77.33