ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
266244 m Skibitskiy Vitaliy Syktyvkar 1985 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
266243 m Shevelev Daniil Syktyvkar 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
266242 m Dumitskiy Viktor Uhkta 1963 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
266241 m Gorbatenkov Vyacheslav Syktyvkar 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
266240 m Tikhomirov Artem Syktyvkar 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
266239 m Alekseev Sergey Syktyvkar 1998 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
266238 m Vurdov Aleksandr Syktyvkar 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
266237 m Razmyslov Andrey Syktyvkar 2008 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
266236 f Gruzdeva Kseniya Syktyvkar 1999 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
266235 m Sidorenko Boris Syktyvkar 1989 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
266234 m Gabov Andrey Syktyvkar 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
266233 f Derevesnikova Kseniya Syktyvkar 1997 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
265617 m Korsakov Semyon Kirovskaya oblast 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
265616 m Ponomaryov Vladislav Kotelnich 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
265615 m Malkov Danil Kirov 2001 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
265614 m Rusanov Aleksandr Kirov 1990 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
265613 m Morozov Demyan Kirov 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
265612 f Elkina Evgeniya Kirov 1984 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
265611 f Romanenko Galina Kirov 1999 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec
265610 m Volkov Matvey Shakhunya 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 dec