ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
245868 m Chylbak Kan-Demir Novokuznetsk 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 jul
245867 m Shapovalov Aleksandr Novokuznetsk 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 jul
245866 m Baranov Ivan Novokuznetsk 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 jul
245865 m Voytov Sergey Novokuznetsk 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 jul
245864 f Ovchinnikova Svetlana Novokuznetsk 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 jul
245863 f Bezhatskaya Kseniya Novokuznetsk 2000 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 jul
245862 m Zozulenko Daniil Novosibirsk 2001 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 jul
245861 m Kosenko Nikita Prokopievsk 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 jul
245860 m Shekhovtsev Vladimir Novokuznetsk 2009 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 jul
245859 f Panycheva Natalya Prokopievsk 1974 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 jul
245858 f Shitskaya Valentina Prokopievsk 1980 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 jul
245857 f Antonova Anna Novokuznetsk 1991 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 jul
245856 f Abarenova Liliya Kiselyovsk 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 jul
245855 m Guzev Pavel Volgograd 1966 0 0 0 / 0 IrinaRode
5 jul
245854 f Kishinskaya Ekaterina Novokuznetsk 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 jul
245853 m Melnikov Vladislav Novokuznetsk 2007 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 jul
245852 f Nuamova Olga Novokuznetsk 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 jul
245851 m Zmeykov Dmitriy Belovo 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 jul
245850 m Gilev Petr Novokuznetsk 1999 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 jul
245849 m Mikhleev Aleksandr Novokuznetsk 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 jul