ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
221151 m Chepurnov Aleksandr Barnaul 2001 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221150 m Ponpa Aleksey Novoaltaysk 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221149 f Kamneva Elena Barnaul 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221148 m Podyapolskiy Maksim Barnaul 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221147 m Gavryushkin Ruslan Barnaul 1982 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221146 m Artemov Maksim Novoaltaysk 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221145 m Shvalev Dmitriy Barnaul 2000 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221144 m Storozhenko Roman Novoaltaysk 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221143 f Yaschenko Anastasiya Barnaul 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221142 m Larin Ilya Yurga 1982 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221141 m Chukmarov Azis Barnaul 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221140 m Gorbunov Evgeniy Barnaul 2000 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221139 m Smorodinov Lev Barnaul 1997 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221138 m Saschenko Pavel Barnaul 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221137 m Masenin Vladimir Novoaltaysk 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221136 m Sivtsov Oleg Novoaltaysk 2006 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221135 m Yuferov Pavel Novoaltaysk 2008 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221134 m Maltsev Semen Novoaltaysk 2008 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221133 f Shekhovtsova Valeriya Barnaul 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec
221132 f Byshlakova Polina Novoaltaysk 2009 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 dec