Volgodonsk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
198158 f Khizhnyakova Anastasiya Volgodonsk 1995 1 0 0 / 0 Power35
24 may 2019
197254 f Dorokhina Tatyana Volgodonsk 1986 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
7 may 2019
197232 m Davydenko Vladimir Volgodonsk 1998 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
7 may 2019
193739 m Osipov Evgeniy Volgodonsk 1977 5 0 0 / 0 Pete Kravtsov
15 mar 2019
192576 m Prokhorenko Yuriy Volgodonsk 2000 2 0 0 / 0 Power35
24 feb 2019
189682 m Israilov Vadim Volgodonsk 1990 3 0 0 / 0 Power35
22 nov 2018
189681 m Pustovarov Aleksey Volgodonsk 1998 5 0 0 / 0 Power35
22 nov 2018
189680 m Dolgopolov Mikhail Volgodonsk 1993 4 0 0 / 0 Power35
22 nov 2018
189679 m Vartanov Nikita Volgodonsk 2002 4 0 0 / 0 Power35
22 nov 2018
189678 m Kozlov Dmitriy Volgodonsk 2000 3 0 0 / 0 Power35
22 nov 2018
189675 f Chernikova Veronika Volgodonsk 1985 1 0 0 / 0 Power35
22 nov 2018
184815 m Pustovarov Aleksandr Volgodonsk 1998 4 0 0 / 0 Power35
1 sep 2018
182375 m Kashin Ivan Volgodonsk 1987 2 0 0 / 0 Power35
27 jun 2018
181226 m Timruk Dmitriy Volgodonsk 1993 1 0 1 / 0 Power35
13 jun 2018
181225 m Li Ruslan Volgodonsk 1977 11 0 0 / 0 Power35
13 jun 2018
171803 m Rozhkov Sepgey Volgodonsk 1993 1 0 0 / 0 Power35
6 mar 2018
171802 m Goncharov Aleksandr Volgodonsk 1990 2 0 0 / 0 Power35
6 mar 2018
171801 m Vibe Evgeniy Volgodonsk 1987 1 0 0 / 0 Power35
6 mar 2018
171799 m Sergienko Aleksandr Volgodonsk 1989 2 0 0 / 0 Power35
6 mar 2018
171798 m Shirshov Oleg Volgodonsk 1988 1 0 0 / 0 Power35
6 mar 2018