Dolgoprudnyy

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
237068 m Pikunov Pavel Dolgoprudnyy 1999 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
23 dec 2021
236508 m Pikunov Pavel Dolgoprudnyy 1999 0 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 dec 2021
234033 m Skornyakov Maksim Dolgoprudnyy 1984 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 nov 2021
228395 m Volnukhin Artem Dolgoprudnyy 1981 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
10 jun 2021
225157 m Bayonov Chumabek Dolgoprudnyy 1990 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 apr 2021
225144 m Volzhentsev Valeriy Dolgoprudnyy 1973 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 apr 2021
221712 m Shamin Georgiy Dolgoprudnyy 2007 7 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 dec 2020
220829 m Zvyagintsev Danila Dolgoprudnyy 1999 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
18 nov 2020
220823 m Chesnyagin Anton Dolgoprudnyy 1997 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
18 nov 2020
217821 m Zvyagitsev Danila Dolgoprudnyy 1999 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 sep 2020
217820 m Chesnyagin Anton Dolgoprudnyy 1997 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 sep 2020
217367 m Volkov Maksim Dolgoprudnyy 1973 10 0 0 / 0 KatyaSheveleva
16 aug 2020
210899 m Katenev Sergey Dolgoprudnyy 1975 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 mar 2020
210898 m Filimonov Sergey Dolgoprudnyy 1985 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 mar 2020
210897 m Lalas Sergey Dolgoprudnyy 1985 16 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 mar 2020
210896 m Fitisov Roman Dolgoprudnyy 1992 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 mar 2020
210893 f Morozova Evgeniya Dolgoprudnyy 1986 4 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 mar 2020
210892 f Vedeneeva Aleksandra Dolgoprudnyy 1985 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 mar 2020
210750 m Smirnov Roman Dolgoprudnyy 1992 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 mar 2020
207793 f Guldeeva Marina Dolgoprudnyy 1996 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 dec 2019