Dolgoprudnyy

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
181077 f Kanunnikova Elizaveta Dolgoprudnyy 1989 4 0 0 / 0 Power35
12 jun 2018
178936 m Kuranbaev Kamil Dolgoprudnyy 1993 8 0 0 / 0 Power35
16 may 2018
176765 m Pechenevskiy Maksim Dolgoprudnyy 1984 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
5 may 2018
173826 m Ali Bazgir Dolgoprudnyy 1992 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 apr 2018
173825 m Khudayberdiev Yusuf Dolgoprudnyy 1996 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 apr 2018
173824 m Barsegyan Sergey Dolgoprudnyy 1996 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 apr 2018
173819 f Chilova Karina Dolgoprudnyy 1997 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 apr 2018
173807 m Kamenskiy Aleksandr Dolgoprudnyy 1989 1 0 0 / 0 Power35
1 apr 2018
173071 m Gruzdov Andrey Dolgoprudnyy 1988 1 0 0 / 0 Power35
28 mar 2018
170724 m Dolmatov Artur Dolgoprudnyy 1997 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 feb 2018
170717 f Zavarina Sabina Dolgoprudnyy 1997 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 feb 2018
169881 f Sekhova Natalya Dolgoprudnyy 1996 4 0 0 / 0 Power35
2 jan 2018
169852 m Abrashin Aleksandr Dolgoprudnyy 1982 1 0 0 / 0 Power35
2 jan 2018
167278 m Burmistrov Vyacheslav Dolgoprudnyy 1995 4 0 0 / 0 Power35
12 dec 2017
164529 m Dumchev Vladislav Dolgoprudnyy 1996 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
5 nov 2017
164475 m Savchenko Kirill Dolgoprudnyy 1993 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
5 nov 2017
162447 f Sokolova Darya Dolgoprudnyy 1990 6 0 1 / 0 Power35
17 oct 2017
157347 m Kamil Kuranbaev Dolgoprudnyy 1994 1 0 0 / 0 Power35
27 jun 2017
157344 f Zakharova Kristina Dolgoprudnyy 1986 1 0 0 / 0 Power35
27 jun 2017
156073 m Yakubkhanov Ramazan Dolgoprudnyy 1999 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
12 jun 2017