Serpukhov

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
235123 m Grigoryev Evgeniy Serpukhov 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
2 dec 2021
235114 m Ignatov Aleksandr Serpukhov 1981 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
2 dec 2021
234045 f Stalmakova Ekaterina Serpukhov 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 nov 2021
232975 m Serikov Aleksandr Serpukhov 1984 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
30 oct 2021
232057 m Nashatyrkin Aleksandr Serpukhov 1980 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 oct 2021
231710 f Kravtsova Aleksandra Serpukhov 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 oct 2021
231708 m Nikitin Arseniy Serpukhov 2007 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 oct 2021
231706 m Nikipelov Nikita Serpukhov 1998 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 oct 2021
228857 m Chernyaev Vladimir Serpukhov 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 jun 2021
227278 m Goncharov Daniil Serpukhov 2000 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 may 2021
226465 m Yurkin Ilya Serpukhov 2003 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
15 may 2021
223882 f Kirilenko Elizaveta Serpukhov 2004 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 mar 2021
223879 m Solopov Vladislav Serpukhov 2006 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 mar 2021
223876 m Schekin Aleksandr Serpukhov 1996 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 mar 2021
223871 m Kryukov Maksim Serpukhov 2006 4 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 mar 2021
223869 m Kulakli Artur Serpukhov 2003 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 mar 2021
223863 m Levenets Evgeniy Serpukhov 1992 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 mar 2021
223861 m Ermolov Mikhail Serpukhov 2003 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 mar 2021
218668 m Chyornyy Denis Serpukhov 1995 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
16 oct 2020
218150 m Lysenko Kim Serpukhov 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 oct 2020