Serpukhov

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
244475 m Khomchenko Andrey Serpukhov 1982 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 jun
244466 m Tereschenko Aleksandr Serpukhov 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 jun
244465 f Schukina Svetlana Serpukhov 1990 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 jun
244463 f Kazantseva Oksana Serpukhov 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 jun
244209 m Korovkin Nikita Serpukhov 2000 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 jun
243058 f Repina Anastasiya Serpukhov 1999 5 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
242162 m Sharov Nikolay Serpukhov 1993 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 apr
241208 m Taperechkin Dmitriy Serpukhov 1982 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 apr
241198 m Trikulich Vladislav Serpukhov 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 apr
241194 m Bespalov Dmitriy Serpukhov 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 apr
241173 m Statskiy Amir Serpukhov 1997 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 apr
241170 m Konyakin Dmitriy Serpukhov 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 apr
235123 m Grigoryev Evgeniy Serpukhov 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
2 dec 2021
235114 m Ignatov Aleksandr Serpukhov 1981 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
2 dec 2021
234045 f Stalmakova Ekaterina Serpukhov 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 nov 2021
232975 m Serikov Aleksandr Serpukhov 1984 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
30 oct 2021
232057 m Nashatyrkin Aleksandr Serpukhov 1980 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 oct 2021
231710 f Kravtsova Aleksandra Serpukhov 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 oct 2021
231708 m Nikitin Arseniy Serpukhov 2007 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 oct 2021
231706 m Nikipelov Nikita Serpukhov 1998 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 oct 2021