Maykop

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
242886 m Goev Aleksandr Maykop 1979 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 may
242882 m Siyukhov Saforbi Maykop 2000 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 may
242881 m Berzegov Eduard Maykop 1998 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 may
242879 m Amoev Fayzula Maykop 2001 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 may
242878 f Deryagina Valeriya Maykop 2001 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 may
242871 m Kharitonov Vladimir Maykop 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 may
240122 m Skhalyakho Kaplan Maykop 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 mar
239572 m Dadeko Vladislav Maykop 2003 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
16 mar
232486 m Sevostyanov Egor Maykop 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 oct 2021
231393 m Adonyev Artem Maykop 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep 2021
230090 f Firsanova Sofya Maykop 2010 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 jul 2021
230082 f Namitok Kristina Maykop 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 jul 2021
229918 m Manchenko Aleksandr Maykop 1977 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
15 jul 2021
229917 m Maslov Vladimir Maykop 1992 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
15 jul 2021
229905 m Kotidi Georgiy Maykop 2008 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
15 jul 2021
226371 m Reshetkin Yuriy Maykop 1990 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 may 2021
226364 m Puzankov Dmitriy Maykop 2005 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 may 2021
226361 m Gasiy Roman Maykop 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 may 2021
226360 m Khatsukov Magamet Maykop 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 may 2021
222100 f Zabutskaya Olga Maykop 1982 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
5 jan 2021