Ostrovtsy

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
202840 m Nikitin Evgeniy Ostrovtsy 1984 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 sep 2019
183526 m Arkhipov Andrey Ostrovtsy 1992 3 0 0 / 0 Power35
27 jul 2018
181431 m Zyabkin Egor Ostrovtsy 1980 4 0 5 / 0 Power35
18 jun 2018
178914 m Kirienko Konstantin Ostrovtsy 1981 3 0 0 / 0 Power35
16 may 2018
178907 m Sokolov Sergey Ostrovtsy 1950 13 0 0 / 0 Power35
16 may 2018
172756 m Romanov Konstantin Ostrovtsy 2002 2 0 0 / 0 toha84
21 mar 2018
155314 m Bespalikov Valeriy Ostrovtsy 1981 50 0 10 / 5 Powerlifter
31 may 2017