Syktyvkar

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
229891 m Kazarinov Nikita Syktyvkar 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229890 m Lisitskov Andrey Syktyvkar 1996 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229889 m Malinovskiy Sergey Syktyvkar 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229888 f Blyum Yuliya Syktyvkar 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229887 m Makarenko Sergey Syktyvkar 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229885 m Striyskiy Maksim Syktyvkar 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229883 m Storozhuk Ivan Syktyvkar 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229882 f Grichak Viktoriya Syktyvkar 1984 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229881 m Startsev Igor Syktyvkar 1988 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229880 m Luzyanin Aleksandr Syktyvkar 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229879 m Yudin Roman Syktyvkar 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229878 m Mikhaylenko Roman Syktyvkar 1997 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229877 m Yarkov Aleksey Syktyvkar 1996 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229876 m Chabrovskiy Artem Syktyvkar 1979 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229875 m Zavyalov Vladimir Syktyvkar 1979 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229874 m Nuzhnyy Vladimir Syktyvkar 1953 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229873 m Kostin Evgeniy Syktyvkar 1992 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229872 m Gertel Denis Syktyvkar 1982 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229871 m Maksonov Aleksey Syktyvkar 1999 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul
229870 f Trofimov Ilya Syktyvkar 1980 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul