Vologda

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
242501 m Khapinin Artem Vologda 1992 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
241945 m Boytsov Aleksey Vologda 1985 4 0 0 / 0 KatyaSheveleva
13 apr
237111 f Shubnik Olga Vologda 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
25 dec 2021
237109 f Maslyakova Mariya Vologda 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
25 dec 2021
237106 m Gavrilenkov Dmitriy Vologda 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
25 dec 2021
237100 m Papilov Artyom Vologda 1998 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
25 dec 2021
237094 m Samodurov Vladimir Vologda 1981 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
25 dec 2021
232060 f Gulyaeva Lana Vologda 1987 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 oct 2021
231327 m Tranin Nikita Vologda 1992 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 sep 2021
227442 m Osipov Ruslan Vologda 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 may 2021
227440 m Gusarov Egor Vologda 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 may 2021
227439 m Staroverov Aleksandr Vologda 1992 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 may 2021
227437 m Makarov Kirill Vologda 1995 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 may 2021
227434 m Bolshakov Aleksey Vologda 1997 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 may 2021
227426 m Efimov Oleg Vologda 1993 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 may 2021
227423 m Galtsov Daniil Vologda 2001 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 may 2021
227418 f Petrovskaya Marina Vologda 2000 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 may 2021
227416 m Kuligin Georgiy Vologda 1992 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 may 2021
227414 m Volkov Ivan Vologda 1989 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 may 2021
227412 m Shubnik Andrey Vologda 1988 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 may 2021