Monino

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
226409 m Pronishev Evgeniy Monino 1978 6 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 may 2021
196963 m Dormidontov Vitaliy Monino 2000 1 0 1 / 0 Power35
3 may 2019
196837 m Mukhin Dmitriy Monino 1950 5 0 0 / 0 Power35
1 may 2019
181208 m Chirva Dmitriy Monino 1952 11 0 0 / 0 Power35
13 jun 2018
181207 m Tkachev Viktor Monino 1944 13 0 0 / 0 Power35
13 jun 2018
181206 m Pospelov Maksim Monino 2001 4 0 0 / 0 Power35
13 jun 2018
155341 m Tikhonov Valentin Monino 1989 2 0 4 / 1 Powerlifter
31 may 2017
155315 m Tkachev Dmitriy Monino 2001 11 0 0 / 0 Powerlifter
31 may 2017
153001 m Novikov Vasiliy Monino 1991 1 0 0 / 0 Power35
30 apr 2017
135488 m Kolpakov Ivan Monino 1997 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
11 jun 2016
115816 m Feofanov Sergey Monino 1987 5 0 0 / 0 Powerlifter
29 sep 2015
101250 m Kataev Ruslan Monino 1969 6 0 0 / 0 Powerlifter
6 jan 2015
98218 m Volynnikov Aleksandr Monino 1996 2 0 0 / 0 Powerlifter
6 nov 2014
91551 m Bobrov Gennadiy Monino 1956 6 0 0 / 0 Powerlifter
29 may 2014
80159 m Kovalevskiy Georgiy Monino 1997 17 0 0 / 0 Pete Kravtsov
16 oct 2013
74944 m Luzin Maksim Monino 1987 8 0 1 / 0 Pete Kravtsov
22 jun 2013
74882 m Sobachkin Vladimir Monino 1974 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
22 jun 2013
74878 m Dolmatov Ruslan Monino 1980 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
22 jun 2013