Kursk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
231301 m Khomyakov Aleksandr Kursk 1991 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 sep
231294 f Ryumshina Veronika Kursk 1983 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 sep
231215 f Bazhenova Nataliya Kursk 1993 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 sep
231210 f Gnida Oksana Kursk 1988 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 sep
231202 m Manelishvili Ruslan Kursk 2003 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 sep
231199 m Savin Maksim Kursk 2007 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 sep
231198 m Radzhabov David Kursk 2007 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 sep
231193 f Grushka Dariya Kursk 2008 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 sep
231192 f Zamytskaya Nadezhda Kursk 2008 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 sep
228514 m Alfyorov Aleksey Kursk 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 jun
228513 m Polukhin Leonard Kursk 2000 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 jun
228512 m Slobodyanyuk Igor Kursk 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 jun
228510 m Brykin Yuriy Kursk 1980 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 jun
228508 m Ragulin Vladimir Kursk 1973 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 jun
228507 m Tsukanov Maksim Kursk 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 jun
228506 m Petrukhin Aleksandr Kursk 1984 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 jun
228505 m Sayko Vladislav Kursk 2003 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 jun
228504 m Umerenkov Denis Kursk 1981 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 jun
228503 f Zinovyeva Tatyana Kursk 1971 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 jun
228502 f Ryazantseva Alina Kursk 1985 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 jun