Novosibirsk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
242630 m Starchenko Mikhail Novosibirsk 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242629 m Alkhovik Artyom Novosibirsk 1990 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242626 m Samkharadze Ivan Novosibirsk 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242623 m Bereznyov Semen Novosibirsk 1984 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242622 m Sorokin Gleb Novosibirsk 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242617 f Volodina Ulyana Novosibirsk 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242616 m Koverznev Maksim Novosibirsk 1989 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242615 m Kandyba Sergey Novosibirsk 1985 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242613 f Yudkina Anna Novosibirsk 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242610 m Nefyodov Vladislav Novosibirsk 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242609 m Khoroshilov Sergey Novosibirsk 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242607 f Shestakova Ekaterina Novosibirsk 1998 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242606 m Surovikin Mikhail Novosibirsk 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242605 m Tatkov Dmitriy Novosibirsk 1990 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242604 m Rybkin Denis Novosibirsk 1997 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242603 m Kiselev Aleksey Novosibirsk 1980 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242602 m Mikushin Aleksandr Novosibirsk 1960 4 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242601 m Chernyavskiy Pavel Novosibirsk 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242600 m Bugakov Stanislav Novosibirsk 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242597 m Lykov Aleksey Novosibirsk 1976 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may