Tyumen

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
223301 f Azarenko Darya Tyumen 2002 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 mar
222583 m Prokopyev Ilya Tyumen 1976 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 jan
222562 m Polovodov Aleksandr Tyumen 1984 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 jan
222063 m Scherbina Viktor Tyumen 1986 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
31 dec 2020
221181 m Vilisov Vladislav Tyumen 2003 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221178 m Glyakin Andrey Tyumen 2003 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221177 m Martynovich Vladimir Tyumen 1974 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221174 m Dzherapov Ilya Tyumen 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221172 m Ovsyankin Matvey Tyumen 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221171 m Stoylov Dmitriy Tyumen 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221170 m Yurikov Stepan Tyumen 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221169 m Yurikov Nikolay Tyumen 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221168 m Gal Anton Tyumen 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221167 m Pasechnyuk Aleksandr Tyumen 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221166 f Grebenkina Natalya Tyumen 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221165 m Zotikov Aleksey Tyumen 1975 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221164 m Shkuratov Aleksandr Tyumen 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221162 m Efimov Georgiy Tyumen 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221161 m Kulanin Aleksandr Tyumen 1990 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221159 m Piskulin Zakhar Tyumen 2010 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020