Kharkov

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
223741 f Sandireva Anastasiya Kharkov 1993 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
14 mar
223740 f Bespalko Elvina Kharkov 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
14 mar
222209 m Tatevosyan Mikola Kharkov 1983 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
12 jan
221854 m Rusanov Ruslan Kharkov 1995 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221853 m Zarubin Anton Kharkov 1977 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221852 m Slepukhin Artem Kharkov 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221851 m Sereda Denis Kharkov 1999 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221848 f Milchinskaya Irina Kharkov 1996 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221846 m Artyom Slepukhin Kharkov 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221844 m Klepikov Volodimir Kharkov 1997 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221842 f Skryabina Mariya Kharkov 1988 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221838 m Kolyadinskiy Aleksandr Kharkov 1969 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221835 m Sorochinskiy Ruslan Kharkov 1993 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221833 m Kots Kirill Kharkov 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221830 f Anischenko Katerina Kharkov 1987 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221829 m Betin Artyom Kharkov 1999 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221826 m Akhtyrskiy Aleksandr Kharkov 1986 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221825 m Zimin Maksim Kharkov 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221641 m Bagrich Sergey Kharkov 1976 1 0 1 / 0 Pete Kravtsov
23 dec 2020
220341 m Zamozhskiy Vadim Kharkov 1971 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020