Kharkov

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
220338 m Slepukhin Artem Kharkov 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220337 m Smaga Denis Kharkov 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220336 m Kurganskiy Ivan Kharkov 1998 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220335 m Sidora Aleksandr Kharkov 1997 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220333 m Beketov Nikita Kharkov 1997 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220332 m Fletcher Dmitriy Kharkov 1998 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220331 m Tronko Taras Kharkov 2000 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220329 m Seitkhalilov Zavur Kharkov 1998 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220327 m Shakhov Evgeniy Kharkov 2003 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220326 m Klechkovskiy Vyacheslav Kharkov 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220325 m Karnaukh Roman Kharkov 1970 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220324 m Simonenko Anton Kharkov 2000 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220323 m Novikov Danil Kharkov 1999 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220321 m Slautin Oleg Kharkov 2003 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220320 m Babichenko Stanislav Kharkov 1993 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220317 f Kondratyeva Polina Kharkov 1987 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220316 f Akhremenko Ekaterina Kharkov 2002 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220315 m Popov Ivan Kharkov 1998 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220314 m Barbasov Vladislav Kharkov 1997 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220311 m Palaguta Vladislav Kharkov 2001 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020