Kharkov

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
220308 f Bondareva Evgeniya Kharkov 1988 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220307 f Korinskaya Darya Kharkov 1998 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov 2020
220249 m Shelest Sergiy Kharkov 1970 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
7 nov 2020
220242 f Goynova Tetyana Kharkov 1971 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
7 nov 2020
220103 m Piskun Oleg Kharkov 1962 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
5 nov 2020
220101 f Chako Viktoriya Kharkov 1986 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
5 nov 2020
220100 f Korinska Darya Kharkov 1998 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
5 nov 2020
220099 f Kustrich Liliya Kharkov 1987 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
5 nov 2020
220060 m Chichotka Nazar Kharkov 2001 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 nov 2020
220057 f Tolubenko Elizaveta Kharkov 1999 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 nov 2020
219994 f Zinchenko Olena Kharkov 1985 1 0 0 / 0 Коцага Вадим
3 nov 2020
219963 m Ivanchishin Illya Kharkov 2001 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219939 m Chebotaev Oleg Kharkov 2001 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219935 m Toldinov Denis Kharkov 2005 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219929 m Uvarov Danilo Kharkov 2004 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219918 m Nemanikhin Ruslan Kharkov 1992 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219917 m Ryabko V'yacheslav Kharkov 1982 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219914 m Oyeniran Temitayo Oluvaseun Kharkov 1991 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219910 m Kirilov Kirilo Kharkov 1988 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219909 m Geras Mikola Kharkov 1991 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020