Kharkov

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
219900 m Schukin Vadim Kharkov 1998 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219890 m Krasota Maksim Kharkov 1996 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219887 m Krasyuk Artem Kharkov 1997 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219886 m Pasichnik Daniїl Kharkov 2000 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219884 m Filimonov V'yacheslav Kharkov 1996 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219878 m Vandyuk Danilo Kharkov 1998 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219868 f Koritina Dar'ya Kharkov 2002 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219864 f Degtyar Angelina Kharkov 1983 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219852 f Kostina Alina Kharkov 1996 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219845 f Zolotarova Alona Kharkov 1993 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219842 f Pilipko Alina Kharkov 1995 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219835 f Kiprenko Alina Kharkov 1998 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219794 m Chuprin Artem Kharkov 1989 1 0 0 / 0 Коцага Вадим
1 nov 2020
219766 m Lenko Dmitro Kharkov 1998 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
31 oct 2020
219765 m Khordikov Maksim Kharkov 1998 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
31 oct 2020
219734 m Lotnik Igor Kharkov 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 oct 2020
219728 f Kharlamova Svitlana Kharkov 1978 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 oct 2020
219726 f Sevasyanova Nataliya Kharkov 1984 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 oct 2020
219722 f Lemeschenko Yuliya Kharkov 1983 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 oct 2020
219718 m Anischenko Oleksandr Kharkov 1991 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 oct 2020