Berdyansk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
219875 m Shevchenko Sergiy Berdyansk 1997 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
217817 m Shitik Aleksandr Berdyansk 1991 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 sep 2020
208391 m Plotnikov Kirill Berdyansk 2006 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
4 jan 2020
208377 f Grebennikova Viktoriya Berdyansk 1999 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
4 jan 2020
191674 m Baev Aleksandr Berdyansk 1986 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
11 jan 2019
145199 m Chilin-Giri Oleksandr Berdyansk 1984 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
7 dec 2016
107898 m Kulik Sergiy Berdyansk 1988 2 0 0 / 0 9638
18 apr 2015
104576 m Kudintsev Oleksiy Berdyansk 1990 2 0 0 / 0 9638
13 mar 2015
91623 m Popov Evgeniy Berdyansk 1982 1 0 0 / 0 9638
3 jun 2014
91612 m Ostrenko Viktor Berdyansk 1978 1 0 0 / 0 9638
3 jun 2014
90668 f Onischenko Lyudmila Berdyansk 1978 1 0 0 / 0 9638
16 may 2014
87975 m Litus Illya Berdyansk 1997 1 0 0 / 0 9638
16 apr 2014
83178 m Zhuravlov Georgiy Berdyansk 1988 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 dec 2013
71239 m Shabanov Vladislav Berdyansk 1997 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 feb 2013
70887 f Skytska Yuliya Berdyansk 1991 6 0 1 / 0 Pete Kravtsov
9 feb 2013
58537 m Kirpanev Denys Berdyansk 1974 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
18 jan 2012
58536 m Sadovoy Oleg Berdyansk 1968 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
18 jan 2012
58534 m Azaev Ivan Berdyansk 1968 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
18 jan 2012
58502 m Kabatskiy Stanislav Berdyansk 1991 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
15 jan 2012
57783 m Poltavets Sergiy Berdyansk 1993 12 0 0 / 0 Pete Kravtsov
18 dec 2011