All-Ukraine tournament RAW POWER

Added by
KatyaSheveleva 4 oct 2020
Editor
KatyaSheveleva 4 oct 2020
Women
Name Age YOB Location Weight S1 S2 S3 S B1 B2 B3 B D1 D2 D3 D Total Points Trainer
Category 48 kg
1
Spodina Anastasiya T2 2002 Kovsharovka 48.00 85.0
92.5
92.5
85.0
85.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
85.0
95.0
105.0
105.0
105.0
235.0
Коваленко Сергей
1
Spodina Anastasiya O 2002 Kovsharovka 48.00 85.0
92.5
92.5
85.0
85.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
85.0
95.0
105.0
105.0
105.0
235.0
Коваленко Сергей
Category 52 kg
1
Kruglyak Viktoriya O 1974 Kharkov 50.00 65.0
72.5
77.5
77.5
77.5
65.0
70.0
75.0
70.0
70.0
115.0
115.0
115.0
115.0
115.0
262.5
Чанышев Владислав
1
Kruglyak Viktoriya M2 1974 Kharkov 50.00 65.0
72.5
77.5
77.5
77.5
65.0
70.0
75.0
70.0
70.0
115.0
115.0
115.0
115.0
115.0
262.5
Чанышев Владислав
Category 60 kg
1
Strelnik Anastasiya J 1995 Kharkov 60.00 60.0
70.0
75.0
70.0
70.0
40.0
45.0
47.5
45.0
45.0
70.0
80.0
90.0
80.0
80.0
195.0
Баграев Владислав
1
Grigoryan Karina O 1993 Kharkov 59.80 75.0
82.5
90.0
90.0
90.0
50.0
52.5
57.5
52.5
52.5
110.0
120.0
125.0
125.0
125.0
267.5
Чанышев Владислав
2
Strelnik Anastasiya O 1995 Kharkov 60.00 60.0
70.0
75.0
70.0
70.0
40.0
45.0
47.5
45.0
45.0
70.0
80.0
90.0
80.0
80.0
195.0
Баграев Владислав
Men
Name Age YOB Location Weight S1 S2 S3 S B1 B2 B3 B D1 D2 D3 D Total Points Trainer
Category 56 kg
1
Kantsedal Maksim T3 2001 Kovsharovka 54.00 67.5
70.0
80.0
80.0
80.0
50.0
57.5
57.5
50.0
50.0
95.0
100.0
110.0
110.0
110.0
240.0
Коваленко Сергей
1
Kantsedal Maksim O 2001 Kovsharovka 54.00 67.5
70.0
80.0
80.0
80.0
50.0
57.5
57.5
50.0
50.0
95.0
100.0
110.0
110.0
110.0
240.0
Коваленко Сергей
Category 67.5 kg
1
Al-Dzhevari Akhmed O 1994 Iraq 67.40 145.0
155.0
165.0
165.0
165.0
112.5
120.0
127.5
120.0
120.0
190.0
200.0
210.0
210.0
210.0
495.0
Category 75 kg
1
Khlyupin Mikhail T1 2004 Kovsharovka 75.00 87.5
95.0
112.5
95.0
95.0
80.0
85.0
87.5
87.5
87.5
100.0
100.0
100.0
282.5
Коваленко Сергей
1
Ivanenko Evgeniy O 1984 Svetlovodsk 73.90 140.0
150.0
160.0
160.0
160.0
90.0
100.0
100.0
100.0
100.0
180.0
200.0
210.0
200.0
200.0
460.0
2
Khlyupin Mikhail O 2004 Kovsharovka 75.00 87.5
95.0
112.5
95.0
95.0
80.0
85.0
87.5
87.5
87.5
100.0
100.0
100.0
282.5
Коваленко Сергей
1
Ivanenko Evgeniy MS 1984 Svetlovodsk 73.90 140.0
150.0
160.0
160.0
160.0
90.0
100.0
100.0
100.0
100.0
180.0
200.0
210.0
200.0
200.0
460.0
Category 82.5 kg
1
Gulyy Stanislav T2 2004 Kharkov 77.60 130.0
140.0
145.0
145.0
145.0
80.0
85.0
92.5
85.0
85.0
140.0
150.0
155.0
155.0
155.0
385.0
Бубна Владислав
1
Samoylenko Vladislav J 2000 Chernigov 81.00 180.0
190.0
195.0
190.0
190.0
125.0
130.0
132.5
130.0
130.0
205.0
215.0
230.0
215.0
215.0
535.0
Сидоренко Роман
1
Matusyak Ruslan O 1986 Petrovskoe 82.00 190.0
197.5
202.5
197.5
197.5
120.0
120.0
122.5
120.0
120.0
235.0
245.0
235.0
235.0
552.5
2
Samoylenko Vladislav O 2000 Chernigov 81.00 180.0
190.0
195.0
190.0
190.0
125.0
130.0
132.5
130.0
130.0
205.0
215.0
230.0
215.0
215.0
535.0
Сидоренко Роман
3
Romantsov Sergey O 1964 Kharkov 81.40 125.0
130.0
135.0
135.0
135.0
100.0
105.0
110.0
110.0
110.0
160.0
165.0
165.0
160.0
160.0
405.0
Нечаусов Максим
4
Gulyy Stanislav O 2004 Kharkov 77.60 130.0
140.0
145.0
145.0
145.0
80.0
85.0
92.5
85.0
85.0
140.0
150.0
155.0
155.0
155.0
385.0
Бубна Владислав
5
Sidorenko Aleksandr O 1980 Kyiv 82.20 115.0
115.0
125.0
125.0
125.0
102.5
105.0
107.5
105.0
105.0
145.0
152.5
160.0
152.5
152.5
382.5
Сидоренко Роман
1
Romantsov Sergey M4 1964 Kharkov 81.40 125.0
130.0
135.0
135.0
135.0
100.0
105.0
110.0
110.0
110.0
160.0
165.0
165.0
160.0
160.0
405.0
Нечаусов Максим
1
Sidorenko Aleksandr MS 1980 Kyiv 82.20 115.0
115.0
125.0
125.0
125.0
102.5
105.0
107.5
105.0
105.0
145.0
152.5
160.0
152.5
152.5
382.5
Сидоренко Роман
Category 90 kg
1
Sadovskiy Aleksey O 1980 Balakleya 89.80 215.0
225.0
235.0
235.0
235.0
145.0
152.5
160.0
160.0
160.0
255.0
267.5
272.5
272.5
272.5
667.5
Бандура Александр
2
Chicherin Aleksey O 1993 Kharkov 84.30 220.0
230.0
240.0
230.0
230.0
140.0
145.0
150.0
150.0
150.0
250.0
260.0
265.0
260.0
260.0
640.0
3
Stenyanskiy Igor O 1986 Kharkov 87.60 130.0
140.0
150.0
150.0
150.0
100.0
110.0
110.0
110.0
110.0
160.0
170.0
180.0
180.0
180.0
440.0
1
Sadovskiy Aleksey M1 1980 Balakleya 89.80 215.0
225.0
235.0
235.0
235.0
145.0
152.5
160.0
160.0
160.0
255.0
267.5
272.5
272.5
272.5
667.5
Бандура Александр
Category 100 kg
1
Molodozhonov Mikhail O 1974 Kharkov 92.40 150.0
160.0
165.0
165.0
165.0
115.0
122.5
127.5
122.5
122.5
190.0
207.5
212.5
212.5
212.5
500.0
1
Molodozhonov Mikhail M2 1974 Kharkov 92.40 150.0
160.0
165.0
165.0
165.0
115.0
122.5
127.5
122.5
122.5
190.0
207.5
212.5
212.5
212.5
500.0
Category 110 kg
1
Dubovik Igor O 1992 Kharkov 104.70 230.0
255.0
255.0
230.0
230.0
150.0
165.0
165.0
150.0
150.0
265.0
282.5
282.5
265.0
265.0
645.0
Санин Николай
Category 140 kg
1
Shalamov Maksim O 1985 Kharkov 136.30 130.0
140.0
150.0
150.0
150.0
90.0
100.0
105.0
100.0
100.0
180.0
190.0
200.0
200.0
200.0
450.0
1
Shalamov Maksim MS 1985 Kharkov 136.30 130.0
140.0
150.0
150.0
150.0
90.0
100.0
105.0
100.0
100.0
180.0
190.0
200.0
200.0
200.0
450.0