Open

Federation
Tyumen Oblast Powerlifting Federation (FPTR)
From queues
Location
Tyumen
Date
29 aug 2013
Division
raw
Number of participants
43
ID
31353
Views
347
Added by
vladzloi 29 jun 2016
Men
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points
Category 67.5 kg
1
Pivkin Mikhail T 1995 Tyumen 67.30 110.0
115.0
120.0
120.0
2
Buravtsov Andrey T 1997 Tyumen 66.00 95.0
100.0
102.5
102.5
3
Bilvin Roman T 1998 Tyumen 59.00 65.0
70.0
77.5
70.0
4
Markov Arseniy T 2001 Tyumen 50.00 37.5
42.5
45.0
45.0
5
Zolotov Viktor T 1998 Tyumen 47.80 35.0
40.0
57.5
35.0
-
Magzhanov Ramil O 1990 Tyumen 56.70 100.0
100.0
100.0
Category 82.5 kg
1
Arkhipov Aleksandr T 1993 Tyumen 82.50 140.0
145.0
150.0
150.0
2
Mazgutov Eduard T 1995 Tyumen 81.00 110.0
110.0
117.5
117.5
3
Pliev Timur T 1996 Tyumen 72.20 90.0
95.0
100.0
100.0
1
Kunygin Ilya O 1989 Tyumen 80.00 150.0
155.0
160.0
155.0
2
Kirillov Andrey O 1986 Tyumen 79.10 140.0
145.0
150.0
150.0
3
Kharkovskiy Evgeniy O 1989 Tyumen 80.00 140.0
145.0
150.0
145.0
4
Ustinov Roman O 1981 Tyumen 82.50 115.0
120.0
125.0
125.0
5
Kudryashev Yuriy O 1993 Tyumen 82.50 120.0
130.0
130.0
120.0
6
Savinkin Evgeniy O 1988 Tyumen 73.30 115.0
120.0
125.0
115.0
7
Murtazin Rustam O 1991 Tyumen 78.20 105.0
115.0
120.0
105.0
-
Andreev Mikhail O 1988 Tyumen 82.50 120.0
125.0
125.0
Category 100 kg
1
Popovskikh Maksim T 1996 Tyumen 95.00 85.0
97.5
97.5
97.5
1
Trofimov Andrey O 1983 Tyumen 87.90 165.0
170.0
175.0
175.0
2
Yakovlev Andrey O 1984 Tyumen 96.00 160.0
170.0
180.0
180.0
3
Nikiforov Sergey O 1982 Tyumen 99.40 170.0
175.0
182.5
182.5
4
Prozorov Aleksandr O 1973 Tyumen 98.20 180.0
180.0
187.5
180.0
5
Orlov Anton O 1987 Russia 86.10 160.0
170.0
170.0
160.0
6
Lumpov Sergey O 1975 Tyumen 91.10 145.0
155.0
165.0
165.0
7
Gorev Oleg O 1988 Tyumen 97.70 150.0
160.0
162.5
160.0
8
Rusakov Aleksey O 1979 Tyumen 99.60 155.0
162.5
162.5
9
Sandu Evgeniy O 1983 Tyumen 97.10 142.5
152.5
160.0
152.5
10
Banteev Aleksandr O 1979 Tyumen 83.30 140.0
145.0
145.0
140.0
11
Ishmanov Azat O 1980 Tyumen 96.10 130.0
145.0
150.0
145.0
12
Ploskikh Oleg O 1992 Ishim 98.40 130.0
137.5
142.5
137.5
13
Klishev Dmitriy O 1976 Tyumen 99.10 132.5
142.5
142.5
132.5
14
Mikhaylishin Kirill O 1988 Tyumen 94.00 125.0
132.5
132.5
125.0
15
Stepanov Evgeniy O 1989 Tyumen 86.00 105.0
112.5
117.5
112.5
-
Yakimov Anatoliy O 1987 Tyumen 87.30 160.0