Peace, labor, May

Added by
KatyaSheveleva 15 may
Editor
KatyaSheveleva 15 may
Women
Name Age YOB Location Weight D1 D2 D3 D Points
Category 44 kg
1
Dekhkonova Safila T2 2004 Rybinsk 43.20 35.0
45.0
65.0
65.0
155.35
Category 60 kg
1
Petrova Oksana O 1988 Yaroslavl 58.30 125.0
130.0
132.5
130.0
148.21
Category 67.5 kg
1
Yalovaya Elena O 1994 Rybinsk 63.20 135.0
145.0
155.0
145.0
155.35
Men
Name Age YOB Location Weight D1 D2 D3 D Points
Category 52 kg
1
Manoshkin Aleksandr T1 2009 Rybinsk 50.80 70.0
80.0
90.0
90.0
90.52
Category 56 kg
1
Dorofeev Maksim T1 2008 Yaroslavl 55.10 155.0
165.0
175.0
165.0
152.63
2
Pastukhov Aleksandr T1 2009 Rybinsk 55.30 100.0
120.0
135.0
135.0
124.43
Category 60 kg
1
Spiridonov Dmitriy O 1999 Rybinsk 57.90 117.5
125.0
127.5
127.5
112.40
Category 67.5 kg
1
Belov Ivan T1 2009 Rybinsk 64.20 90.0
100.0
110.0
110.0
88.39
Category 75 kg
1
Chekanov Roman T1 2008 Yaroslavl 70.40 190.0
200.0
205.0
200.0
149.22
2
Kapustin Kirill T1 2007 Rybinsk 71.80 120.0
120.0
120.0
0.00
Category 82.5 kg
1
Vorokhov Arseniy T1 2008 Yaroslavl 80.50 180.0
190.0
195.0
190.0
129.20
Category 90 kg
1
Sokolov Dmitriy O 1993 Rybinsk 89.00 155.0
162.5
170.0
162.5
104.34
Category 100 kg
1
Zasimov Mikhail T1 2007 Yaroslavl 98.80 165.0
165.0
180.0
165.0
100.91
1
Andrianov Mikhail T2 2007 Yaroslavl 100.00 190.0
200.0
210.0
200.0
121.72
1
Samoylov Mikhail M1 1975 Rybinsk 98.70 220.0
230.0
230.0
220.0
134.60
Category 110 kg
1
Manyshkin Arseniy O 1987 Uhkta 110.00 297.5
312.5
327.5
312.5
183.91
Category 125 kg
1
Guschin Anton O 1986 Russia 122.90 280.0
300.0
320.0
300.0
171.57
2
Zelenkov Ilya O 1988 Yaroslavl 112.20 250.0
270.0
280.0
270.0
157.95
Absolute
Women
Name Result Weight Points
Teen 2
1
Dekhkonova Safila 65.0 43.20 155.35
Open
1
Yalovaya Elena 145.0 63.20 155.35
2
Petrova Oksana 130.0 58.30 148.21
Absolute
Men
Name Result Weight Points
Teen 1
1
Dorofeev Maksim 165.0 55.10 152.63
2
Chekanov Roman 200.0 70.40 149.22
3
Vorokhov Arseniy 190.0 80.50 129.20
4
Pastukhov Aleksandr 135.0 55.30 124.43
5
Zasimov Mikhail 165.0 98.80 100.91
6
Manoshkin Aleksandr 90.0 50.80 90.52
7
Belov Ivan 110.0 64.20 88.39
Teen 2
1
Andrianov Mikhail 200.0 100.00 121.72
Open
1
Manyshkin Arseniy 312.5 110.00 183.91
2
Guschin Anton 300.0 122.90 171.57
3
Zelenkov Ilya 270.0 112.20 157.95
4
Spiridonov Dmitriy 127.5 57.90 112.40
5
Sokolov Dmitriy 162.5 89.00 104.34
Masters 1
1
Samoylov Mikhail 220.0 98.70 134.60